Selecteer een pagina

WERKWIJZE

1. Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Tijdens dit gesprek kan u verder kennismaken met onze werkwijze. Meestal worden de volgende thema’s besproken:

› De locatie van het bouwproject
› De stedenbouwkundige aspecten
› De formaliteiten voor de bouwaanvraag
› Uw programma van wensen en de overeenstemming met uw budget
› De te volgen procedure
› Onze werkwijze
› De duur van het project
› De verschillende bouwtechnieken
› De verschillende aannemingen
› Uw wensen betreffende de samenwerking, de verwachtingen
› Een duidelijk beeld van de vergoeding voor de geleverde diensten – forfaitaire prijs
› Een eerste ontwerpidee of bespreking van uw schetsen of idee

Indien mogelijk stellen wij het op prijs dat een aantal gegevens beschikbaar zijn:

› Een plan van de grond
› Verkavelings- of bouwvoorschriften
› Foto’s van het te verbouwen huis, idee, eigen schetsen enz.

De plaats van de afspraak is volgens uw wensen, bij u thuis of bij ons op kantoor. Voor verbouwingen komen wij graag eerst ter plaatse om naderhand verder toe te lichten. Aan de hand van al deze parameters kunt u naderhand vrij beslissen zonder enige verdere verplichting of wij op de goede golflengte zitten om uw project tot uitvoering te brengen. Indien ja, worden de afspraken vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst waarin onze samenwerking wordt geregeld.

2. Voorontwerp

Na de bespreking van uw wensen wordt een eerste schetsontwerp uitgewerkt. Het voorontwerp wordt zolang aangepast tot het voldoet aan al uw wensen.

3. Bouwaanvraagdossier

Dit omvat de verdere digitale uitwerking van het ontwerp tot het definitief bouwplan. Alle formaliteiten, administratie en de indiening van het dossier in uw bouwplaats worden door ons geregeld.

4. Kostprijsraming

Indien u dit wenst kan een gedetailleerde meetstaat en raming gemaakt worden van uw project. Op die manier hebt u een leidraad en een vergelijkingspunt voor de verdere aanbestedingen.

5. Aanbesteding

Na het verkrijgen van de bouwtoelating of reeds tijdens de termijn van de aanvraag (bijvoorbeeld in een goedgekeurde verkaveling) wordt met mogelijke kandidaat-aannemers door u contact opgenomen aan de hand van uw bouwplannen, de meetstaat en het bestek. De keuze van de aannemer is uiteraard vrij. Indien u dat wenst, kunnen wij zelf de aanbesteding organiseren en verschillende aannemers aanschrijven.

6. De uitvoering van uw bouwproject

Tijdens de uitvoering kunt u van ons de volgende diensten verwachten:

› Controle van de uitpaling van de bouwwerken
› Periodieke werfbezoeken: op afspraak met uzelf of de aannemer
› Indien u dat wenst is er ook nazicht van de facturering

De oplevering voor de ingebruikname: daarin wordt de overdracht van aannemer naar bouwheer geregeld en de nog te verbeteren of uit te voeren werken genoteerd, ingeval die optreden.

Contacteer ons

Architectenbureau LOETE BV
Schuurlo 4
9880 Aalter
Ligging

Gsm: +32 475 68 64 70
loete.patrick@telenet.be

BTW BE0460 864 618